Kde domov můj?

Kde se cítíme být doma? V místě, kde jsme se narodili, ve svém městě, kraji, regionu, v České republice, nebo už jen ve svém vlastním bytě či domě?

Projekt vyhlášený Centrem současného umění DOX v Praze tvoří jednak výstava, která probíhá v Centru současného umění DOX od 11. 10. 2013 do 20. 1. 2014, jednak iniciativy jednotlivců a organizací, jejichž posláním je zlepšování veřejného prostoru ve městech i na venkově. Webová aplikace nazvaná Zlepšujeme místa mapuje již existující nebo připravované iniciativy, akce a realizace, a tak umožňuje nejen jejich vzájemné propojování, ale také účast nejširší veřejnosti.

Registrace projektů v aplikaci Zlepšujeme místa probíhá po celou dobu trvání výstavy.

Výstava

Zlepšujeme místa