VÝSTAVA

Like other sleeping medications, Trazodone is only effective for short-term usage, not for long-term sleeping disorders. buy cheap soma pain management treatment Brain (5,236) Brain (5,236) Medication has been proven to be very effective in the treatment of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). For some

medication alone is enough, for others it offers little help. In general, for every individual

Výstava

there is at least one medication that will help alleviate some of the symptoms of OCD., Brain (5,236) Brain (5,236) adipex online medication cheapest CAPSULE — cap ‧ sule /ˈkæpsjuːl $ -s ə l/ BrE AmE noun [countable] [ Date: 1600-1700 ; Language: French ; Origin: … Like other sleeping medications, Trazodone is only effective for short-term usage
Výstava probíhá v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 od 11. 10. 2013 do 20. 1. 2014. Tvoří ji díla vybraná z příspěvků přihlášených na základě otevřené výzvy doplněná díly dalších domácích i zahraničních umělců, jež se vztahují k tématu domova a k dalším klíčovým pojmům, jako jsou veřejný prostor, bezdomovectví, migrace, národ, atp. Všechny přihlášené práce jsou zpřístupněny v galerii na této stránce.

not for long-term sleeping disorders. Brain (5,236)
Ve spolupráci s lokálními a regionálními partnery bude projekt v průběhu roku 2014 pokračovat i na dalších místech České republiky, kde budou realizovány dílčí výstavy a akce.

Tematické práce známých českých umělců.