KONCEPT

 

První slova české národní hymny jsou neobvyklá tím, že kladou otázku, a tak obsahují moment pochybování, osobního i kolektivního tázání. Tato otázka je dnes znovu aktuální vzhledem k tomu, že v současné společnosti vládne nejistota, nespokojenost a pocit frustrace. Pokud je představa domova tradičně spojena především s pocitem jistoty a bezpečí, je logické, že rostoucí nejistota a frustrace z veřejného života vede nemalou část veřejnosti k tomu, že se uchyluje do soukromí a přestává se podílet na věcech veřejných - na utváření širšího, „sdíleného“ domova – města, kraje či regionu. Této rezignace využívají političtí oportunisté a demagogové, kteří takto vyprázdněný veřejný prostor vyplňují nacionalistickou rétorikou.

 

Projekt Kde domov můj? vychází z přesvědčení, že každý má mít možnost se k položené otázce vyjádřit a na utváření sdíleného domova se podílet. Cílem projektu je poskytnout k takové účasti příležitosti prostřednictvím účasti na výstavě nebo na  existujících a vznikajících iniciativách zlepšujících veřejný prostor. Autorem konceptu je Jaroslav Anděl, Leoš Válka, Michaela Šilpochová a tým DOX.