Amnesty International ČR, Praha / projekt Maraton psaní dopisů www.amnesty.cz

Antikvariát a klub Fiducia, Ostrava www.antikfiducia.com

Anthropictures, Praha www.anthropictures.cz

Ateliér Ženy, Hradec Králové www.facebook.com/atelierzeny

CBArchitektura, České Budějovice www.cbarchitektura.cz/2012/12/cbarchitektura-os.html

Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha www.cgs.flu.cas.cz

Creative Gate, Praha www.creativegate.cz

Česká rada dětí a mládeže, Praha / projekt 72 hodin www.72hodin.cz

Divoko, Hradec Králové www.divoko.cz

DOMOVINA, České Budějovice www.zivemesto.blogspot.cz

EDUin, Praha www.eduin.cz

ERA svět, Praha www.prostor.erasvet.cz

Fakulta umění a designu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem / projekt výstava Sociální design www.fud.ujep.cz

Hearth.net, Praha www.hearth.net

Heinrich Böll Stiftung, Praha www.cz.boell.org

HUB Praha, Praha www.hubpraha.cz

Charter of Progressive Sociology 2010, Plzeň / projekt Sociologický upgrade: Kde domov můj?

www.pro-sociology.org

Institut informačního designu, Benešov/ projekt K domovu patří pohostinnost

www.institut-informacniho-designu.cz

Jůzit, o. s., Praha / projekt USE-IT Prague www.use-it.cz

Nadace Open Society Fund, Praha www.osf.cz

Nadace Proměny, Praha / projekt Proměna zahrady při MŠ Kollárova v Českém Brodě, projekt Proměna zahrady při internátu speciální CZŠ Don Bosco, projekt Proměna Jiráskových sadů v Litoměřicích, projekt Proměna říčního ostrova Santos v Sušici www.nadace-promeny.cz

Nadace VIA, Praha www.nadacevia.cz

Makovice, Nižbor www.makovice.eu

Muzeum umění a designu, Benešov/ projekt Doma mám své svátky, projekt Jaký je současný Čech?, projekt Český suvenýr, projekt Muzeum umění a designu jako expertní pracoviště města www.muzeum-umeni-benesov.cz

Mlýny městu, Pardubice www.mlynymestu.cz

OFFCITY, Pardubice www.offcity.cz

OKO Opavská kulturní organizace, Opava www.oko-opava.cz

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava www.krasnaostrava.cz

Plechárna, Praha www.plecharnacernymost.cz

Pragulic, Praha / projekt Bezdomovecké prohlídky Prahou www.pragulic.cz

Program Migrace, Člověk v tísni, Praha www.migration4media.net

Program Varianty, Člověk v tísni, Praha www.varianty.cz

Souseďme se, Praha www.sousedmese.cz

Společně pro desítku, Praha www.prahadeset.cz

Spolek studentů Artsmanagementu VŠE, Praha www.artsmanagement.blog.cz

Učíme se příběhy – Příběhy nové kultury, Praha www.ucimesepribehy.cz

Uličník, Praha www.ulicnik.cz

Za krásnou Olomouc, Olomouc www.krasnaolomouc.cz

Žijeme tady, Praha / projekt Kola narůžovo www.zijemetady.cz

Živá zeď, Svitavy www.bozimlyny.com

Živé město, Praha www.zive-mesto.cz